PRAVNO OBVESTILO

Vsebine objavljene na spletni strani www.autobinck-ljubljana.si.si so last podjetja Autobinck Ljubljana d.o.o. Javno objavljanje, reprodukcija, prodaja ali kakršnokoli preoblikovanje teh vsebin je brez predhodne pisne odobritve Autobinck Ljubljana d.o.o. prepovedano.

Vsak poskus spreminjanja ali poškodovanja teh vsebin je kaznivo dejanje.

Vse prošnje z vsebovano obrazložitvijo namena uporabe vsebin iz spletne strani lahko posredujete na:

Autobinck Ljubljana d.o.o.
Brnčičeva ulica 45
1231 Ljubljana – Črnuče
Slovenija, EU

Autobinck Ljubljana d.o.o., si pridržuje pravico zavrniti prošnjo brez obrazložitve.

Autobinck Ljubljana d.o.o., se zavezuje da bo vse pridobljene osebne podatke obdeloval in hranil v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007).

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV NA SPLETNI STRANI

O spletni strani
Vse informacije in gradiva na spletni strani www.autobinck-ljubljana.si so informativne narave. Družba Autobinck Ljubljana d.o.o. se bo trudila za optimalno delovanje www.autobinck-ljubljana.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njeno nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo www.autobinck-ljubljana.si na lastno odgovornost. Niti družba Autobinck Ljubljana d.o.o. niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.autobinck-ljubljana.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na www.autobinck-ljubljana.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Autobinck Ljubljana d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Autobinck Ljubljana d.o.o. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.autobinck-ljubljana.si.

Informacije o upravljavcu spletne strani

Autobinck Ljubljana d.o.o.
Brnčičeva ulica 45
1231 Ljubljana – Črnuče
Slovenija, EU

Telefon: 01 530 77 56
e-pošta: salon@hyundai.si

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

salon@hyundai.si (naslov elektronskega sporočila: Varovanje osebnih podatkov)

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo
a.) Obisk spletne strani
Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani www.autobinck-ljubljana.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Autobinck Ljubljana d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Zakaj: Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: Legitimni interes za izboljšanje storitev na spletni strani in zaščito spletne strani pred zlorabo in vdori v sistem.

Koliko časa: Podatki se hranijo 6 mesecev od vašega zadnjega obiska spletne strani.

b.) Osebni podatki za stik
Kaj: Podatki za stik, vključno z vašim imenom in priimkom, naslovom elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko in sporočilom, ki ste nam ga poslali. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, vas ne bomo mogli prepoznati ali odgovoriti na vašo poizvedbo oziroma zahtevo.

Zakaj: Upravljanje vaših zahtevkov in poizvedb ter odgovarjanje nanje, z namenom izpolnjevanja vaših želj in zahtev, saj ste naš uporabnik ali stranka.

Pravna podlaga: Obdelava podatkov temelji na našem legitimnem interesu za obravnavo vašega zahtevka ali pritožbe ali za odziv na pravne zahtevke (v skladu s členom 6(1)(f) GDPR). Osebne podatke (ime in priimek, naslov elektronske pošte, kontaktna telefonska številka) obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (v skladu s členom 6(a) GDPR).

Koliko časa: Podatki se hranijo do največ 36 mesecev od vašega zadnjega stika z nami, razen v primeru, ko veljavni zakon določa drugače.

Ko nam posredujete svoje osebne podatke za stik, morate jamčiti da:

 • da ste pooblaščeni za posredovanje teh informacij;
 • boste poskrbeli za posodobitev in natančnost svojih osebnih podatkov po tem, ko ste nam jih posredovali.

c.) Zahtevek za testno vožnjo
Kaj: Da bi lahko posredovali vaše podatke za stik želenemu izbranemu pooblaščenemu prodajalcu vozil Hyundai, ki bi vam omogočil zahtevano testno vožnjo, lahko poleg vaših podatkov za stik (ime in priimek, naslov elektronske pošte, kontaktna telefonska številka), obdelamo informacije o izbranem pooblaščenem prodajalcu vozil Hyundai in modelu vozila Hyundai, ki ste ga izbrali za testno vožnjo, želenem datumu za izvedbo testne vožnje in morebitne dodatne komentarje. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, vam ne bomo mogli zagotoviti možnosti za testno vožnjo ali pa se boste morali sami neposredno obrniti na izbranega pooblaščenega prodajalca vozil Hyundai.

Zakaj: Ukrepanje glede vašega zahtevka za testno vožnjo z vozili Hyundai, ko posredujemo vaše podatke vašemu izbranemu pooblaščenemu prodajalcu vozil Hyundai in mu tako omogočimo, da izpolni vašo zahtevo.

Pravna podlaga: Osebne podatke (ime in priimek, naslov elektronske pošte, kontaktna telefonska številka) obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (v skladu s členom 6(a) GDPR).

Koliko časa: Podatki se hranijo do največ 36 mesecev od datuma razkritja vaših osebnih podatkov pooblaščenemu prodajalcu vozil Hyundai, ki ste ga izbrali za testno vožnjo z vozilom Hyundai.

d.) Prijava na servis
Kaj: Da bi lahko posredovali vaše podatke za stik želenemu izbranemu pooblaščenemu serviserju vozil Hyundai, ki bi vam omogočil zahtevano servisno storitev, lahko poleg vaših podatkov za stik (ime in priimek, naslov elektronske pošte, kontaktna telefonska številka), obdelamo informacije o izbranem pooblaščenem serviserju vozil Hyundai, številki šasije vozila Hyundai (VIN številka), tipu vozila, modelu vozila, letniku vozila, številu prevoženih kilometrov, želenem datumu za izvedbo servisne storitve in morebitne dodatne komentarje. Posredovanje teh informacij je prostovoljno. Če podatkov ne posredujete, vam ne bomo mogli zagotoviti možnosti za izvedbo servisne storitve ali pa se boste morali sami neposredno obrniti na izbranega pooblaščenega serviserja vozil Hyundai.

Zakaj: Ukrepanje glede vašega zahtevka za rezervacijo termina za servisno storitev, ko posredujemo vaše podatke vašemu izbranemu pooblaščenemu serviserju vozil Hyundai in mu tako omogočimo, da izpolni vašo zahtevo.

Pravna podlaga: Osebne podatke (ime in priimek, naslov elektronske pošte, kontaktna telefonska številka) in podatke o vozilu obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (v skladu s členom 6(a) GDPR).

Koliko časa: Podatki se hranijo do največ 36 mesecev od datuma razkritja vaših osebnih podatkov pooblaščenemu serviserju vozil Hyundai, ki ste ga izbrali za izvedbo servisne storitve.

Uporabniki osebnih podatkov
Vaše osebne podatke lahko posredujemo ali razkrijemo:

 • Našim izvajalcem storitev: to spletno stran gosti podjetje Avant.si d.o.o., Poslovna cona A 49, 4208 Šenčur, Slovenia.
 • Pooblaščenim zastopnikom za vozila Hyundai, ki ste jih izbrali za testno vožnjo ali naročilo servisne storitve preko spletne strani www.autobinck-ljubljana.si.
 • Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Južna Koreja, če to zahtevajo razreševanje vaše pritožbe, izpolnjevanje vaše zahteve ali pravni zahtevki.
 • Hyundai Motor Europe GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach, Nemčija, če to zahtevajo razreševanje vaše pritožbe, izpolnjevanje vaše zahteve ali pravni zahtevki.
 • Organom kazenskega pregona, sodiščem, regulatorjem, državnim organom ali drugim tretjim osebam, če je to po našem prepričanju pogoj za skladnost z zakonsko ali uradno obveznostjo, za zaščito naših pravic, pravic tretjih oseb ali zagotovitev osebne varnosti posameznika ter za odkrivanje, preprečevanje in siceršnje ravnanje glede prevar, težav, povezanih z zaščito ali varnostjo.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Autobinck Ljubljana d.o.o. vaših osebnih podatkov, pridobljenih z obiskom spletne strani oz. z naročanjem testne vožnje pri izbranem pooblaščenem prodajalcu vozil Hyundai ali naročanje servisne storitve pri izbranem pooblaščenem serviserju vozil Hyundai, ne bo posredoval tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače.

Vaši osebni podatki se lahko prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije (Hyundai Motor Company ali Hyundai Motor Europe GmbH) v primeru, ko to zahtevajo razreševanje vaše pritožbe, izpolnjevanje vaše zahteve ali pravni zahtevki.

Vaše pravice
Upravičeni ste do uveljavljanje naslednjih pravic:

 • Pravica do dostopa: imate pravico izvedeti, ali imamo vaše osebne podatke in v tem primeru do zahteve za informacije, katere osebne podatke imamo. Odgovoriti moramo tudi na vprašanja, kot so – med drugim – zakaj uporabljamo vaše osebne podatke, navesti podrobnosti o podatkih, ki jih imamo, in komu smo zagotovili dostop do podatkov. Kljub temu to ni absolutna pravica in interesi drugih posameznikov lahko omejijo vašo pravico do dostopa.
 • Pravica do popravljanja: na vašo zahtevo moramo popraviti nepravilne osebne podatke ali dopolniti nepopolne osebne podatke.
 • Pravica do izbrisa (pravica do pozabe): na zahtevo zadevne osebe moramo v nekaterih primerih izbrisati osebne podatke.
 • Pravica do omejitve obdelave: na zahtevo zadevne osebe moramo v nekaterih primerih omejiti uporabo osebnih podatkov. V takšnih primerih smemo podatke uporabljati samo za omejene določene namene, kot določa zakon.
 • Pravica do prenosa podatkov: v določenih primerih imate pravico, da vam pošljemo vaše osebne podatke, do katerih imamo dostop, v strukturirani, splošno uporabni in strojno berljivi obliki, nato pa imate pravico, da te podatke brez našega nasprotovanja posredujete drugi stranki.
 • Pravica do nasprotovanja: Imate pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov z naše strani, to pa lahko od nas zahteva, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo več. Če imate pravico do ugovora in jo uveljavite, vaš ugovor pa je utemeljen, vaših osebnih podatkov za te namene ne bomo več obdelovali. Uveljavljanje te pravice je brezplačno.
 • Pravica do pritožbe: zaradi domnevne kršitve GDPR imate tudi pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu v določeni državi članici, kjer prebivate. Če imate prebivališče v Sloveniji, je to Urad Informacijskega pooblaščenca: https://www.ip-rs.si/ .

Obdelava za drug namen
Zbrani osebni podatki se ne obdelujejo za druge namene, kot so bili zbrani.

Sklepno
Autobinck Ljubljana d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ali zahteva uporabnika ne določa drugače. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Vaša vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani lahko pošljete na salon@hyundai.si (naslov elektronskega sporočila: Varovanje osebnih podatkov)

Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov

Izjava je bila zadnjič posodobljena maja 2019.